Warmtepompen

PLM Energy en Daiklin airconditioning

PLM Energy gebruikt warmtepompen van Daikin airconditioning. Daikin is wereldwijd marktleider op het gebied van HVAC-R systemen en specialist in verwarmen en koelen als leverancier.

Het regelen van het binnenklimaat in woningen, kantoren, winkels, restaurants en het koelen van producten of het koelen en verwarmen van processen.

Daiklin heeft meer dan 80 jaar wereldwijde ervaring in de koeltechniek en meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van warmtepompen is kennis geborgd waarmee PLM Energy een ervaren leverancier heeft.

Deze organisatie is er continu aandacht voor technologische ontwikkelingen, maatschappelijke en ecologische veranderingen. Resultaat van deze samenwerking: totaaloplossingen die energetisch en financieel aantrekkelijk en tegelijkertijd comfortverhogend zijn. 

'Zero defect policy' van Daiklin

De continue aanscherping van interne kwaliteitseisen en -controles, gecombineerd met de altijd aanwezige drang om producten en processen te verbeteren, heeft ertoe geleid dat er vanuit de fabrieken wordt geproduceerd volgens een “zero defect policy”.

Dit houdt in dat er niet wordt gewerkt met steekproeven, maar dat alle toestellen gecontroleerd en getest de fabriek verlaten.

Principe werking warmtepomp

 1. De Bron: lucht, water, of bodem
 2. De koudemiddelkring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en expansieventiel
 3. Het afgifte syteem: vloerverwarming / boiler / convector

Voor een goede werking dienen alle drie de kringen te functioneren en op elkaar te zijn afgestemd.

Met betrekking tot de bron (omgevings energie)  zijn er verschillende mogelijkheden:

 • bodem, (bodem-energie)
 • buitenlucht (omgeving-energie)
 • ventilatielucht (warmte terug winning)
 • (stomend) oppervlaktewater (rivier / kanaal)
 • restwarmte van de industrie  en andere ‘warmte bronnen’ zoals bijvoorbeeld PVT panelen, energiedak, warmtewinmuur, rioolbuizen, oude mijn schachten, ijs in een buffer en meer.
 • Luchtwater : Investering laag -  energiekosten gemiddeld - onderhoud laag
 • Gesloten collector: Investering hoog - energiekosten laag - onderhoud laag
 • Open bron bodem water: Investering hoogst - energiekosten laagst - onderhoud hoog

Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op (bron zijde) en geven die met een verhoogde temperatuur weer af (afgifte zijde).  Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, zodat er een of andere vorm van arbeid aan te pas moet komen (compressor / op elektriciteit).

De meest voorkomende soorten warmtepompen werken door een vloeistof bij lage temperatuur te laten verdampen en de damp bij hoge temperatuur te laten condenseren. In het eerste geval moet het kookpunt dus worden verlaagd en/of in het tweede geval worden verhoogd. Het kookpunt kan worden verhoogd door de druk te verhogen met een compressor (soort pomp), aan de andere kant kan het kookpunt weer worden verlaagd door de druk te laten zakken middels het vergroten van de ruimte voor het koudemiddel (via expansieventiel)

Het geheel van verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen vormt een gesloten kringloop .

Er is energie nodig om de lage temperatuur-energie uit de bodem, water of omgevingslucht-energie naar een hoger niveau te brengen. Omdat de benodigde energie lager is dan de geleverde energie dragen warmtepompen bij aan een grote vermindering van de CO2-uitstoot. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (=geleverd energie/gebruikte energie) en bereikt waarden, afhankelijk van de toepassing, van 2,5 tot 5 .

CO2-uitstoot warmtepomp installatie

Algemeen: elektrische warmtepompen voor woningen gebruiken natuurlijk elektriciteit. Maar de totale hoeveelheid energie die een warmtepomp gebruikt, is veel lager dan die van een gasgestookte hr-ketel. Daardoor is de CO2-uitstoot van een warmtepomp slechts de helft van die van verwarming op gas. Een combiwarmtepomp die grijze stroom gebruikt, veroorzaakt jaarlijks zo'n 1.200 tot 1.600 kilogram CO2-uitstoot. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden met verwarming en warm water op gas stoot jaarlijks 2.800 kg CO2 uit. Een warmtepomp op groene stroom van wind of zon is natuurlijk nog duurzamer, immers bij de opwekking van groene stroom is er geen CO2 uitstoot.

Bruto rendement van een warmtepomp

De COP (Coëfficiënt Of Performance) geeft het rendement van de warmtepomp zelf: de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft, en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft.
De SCOP ook wel SPF genoemd geeft het Coëfficiënt per jaar over 4 seizoenen gezien.
Bij een SPF/COP van 1 geeft de warmtepomp evenveel warmte af als die aan energie opmaakt. Elektrische warmtepompen voor verwarming hebben vandaag de dag een COP tussen 3,5 en 5: het rendement ligt dus tussen 350 en 500 procent. De COP voor warmwater is lager (2 tot 3,5) omdat een hogere temperatuur vereist is (58 graden). Het rendement daarvoor is dus 200 tot 350 procent.